Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
07:45
17:02
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
21:46


very busy
21:40
Reposted fromsilence89 silence89 viabanshe banshe
19:57
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viaxal xal
19:54
0332 9467 500
Reposted fromstroschek stroschek viaxal xal
19:52
8972 2b0b 500
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork
18:40
4568 bb16
Reposted frommangoe mangoe vianaich naich
20:50
8055 4e38
Infidel.
Reposted fromjottos jottos viaoll oll
19:36
6568 51b5 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viaAgnes Agnes
19:35
7849 4fd1
Reposted fromEkran Ekran viacylonapplepie cylonapplepie
14:34
21:05
20:15
5707 b4fd 500
Reposted fromtichga tichga viaLukasYork LukasYork
07:52
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLukasYork LukasYork
21:31
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
21:28
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxal xal
21:28
21:19
9638 0f42 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaAgnes Agnes
21:21
5386 bdbc 500
Reposted frombiru biru vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl