Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:58
2344 9376
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaoll oll
17:52
Reposted fromFlau Flau vialefu lefu
17:50
5444 e867 500
Reposted fromSanthe Santhe viaTabsla Tabsla
17:50
8939 a02e
Reposted fromsosna sosna viaTigerle Tigerle
17:45
17:43
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
17:43
1745 e416 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
17:41
2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony via4777727772 4777727772
20:38
4912 7294 500
Reposted fromSanthe Santhe viaciarka ciarka
20:35
Reposted fromFlau Flau viacylonapplepie cylonapplepie
07:32
2733 d352 500
Reposted fromteijakool teijakool vianaich naich
21:17
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
19:14
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
20:07
2979 bb15 500
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork
20:05
4143 89bd 500
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork
20:03
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaciarka ciarka
20:00
8958 cd9f
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
07:45
17:02
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
21:46


very busy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl