Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:12
17:11
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaverdantforce verdantforce
19:44
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaostatnia ostatnia
20:23
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viabanshe banshe
20:22
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
20:22
1542 df41
Reposted fromsheismysin sheismysin viabanshe banshe
20:21
1792 97ed 500
Reposted fromzie zie viabanshe banshe
20:21
2746 a04b
Reposted fromravena00 ravena00 viabanshe banshe
20:14
7424 21d3 500
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs viabanshe banshe
21:09
1372 8e1a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
21:06
What Barbarian boils tea water...
Reposted fromFlau Flau viananago nanago
21:05
5413 5d22
Never forget 9/27
Reposted frompanpancerny panpancerny viananago nanago
20:53
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
20:52
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata viabanshe banshe
20:51
0765 a62e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viabanshe banshe
20:49
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viabanshe banshe
20:48
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
20:48
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoll oll
20:47

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaoll oll
21:03
2527 ac9b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl