Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
09:27
7871 0bcc 500
Reposted fromtichga tichga viaoski oski
09:23
0558 9ab5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaAgnes Agnes
09:21
1190 0c12 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoll oll
09:21
4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaoll oll
21:13
7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viaskonfundowane skonfundowane
21:10
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viatackgnol tackgnol
21:05
1958 b355
Reposted fromtgs tgs viaLukasYork LukasYork
09:33
9234 e88b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoski oski
22:29
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
22:28

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viabanshe banshe
22:25
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viabanshe banshe
22:24
Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: "Dobra, to jesteśmy w kontakcie". Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty.
— .
Reposted frompalell palell viabanshe banshe
22:24
3365 5c4b
22:23
Reposted frommr-absentia mr-absentia viabanshe banshe
22:23
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viabanshe banshe
22:17
8057 ce7f 500
Reposted fromtgs tgs viaLukasYork LukasYork
22:16
4441 c976 500

captainsnoop:

the donald trump animatronic at disneyland’s hall of presidents looks like they made an animatronic for hillary, went “oh fuck” and stretched a hastily-made donald trump skin over hillary’s facial structure 

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaLukasYork LukasYork
20:46
2326 1e72
Reposted fromdailylife dailylife viaxal xal
20:45
1649 fc3d
urgent
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaxal xal
20:43
3820 c0b3 500
Reposted fromblissters blissters viaLukasYork LukasYork
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl