Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:30
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viananago nanago
21:21
1094 0ba9 500
Reposted frommart6na mart6na viananago nanago
21:21
2160 9b4b 500
Reposted fromteijakool teijakool viaLukasYork LukasYork
20:34
9186 2e57
Reposted fromkonwalia konwalia viapiehus piehus
20:33
Reposted fromreksi0 reksi0 viapiehus piehus
20:33
8220 3fa0 500
Reposted fromfoods foods viapiehus piehus
20:33
4195 8329
Reposted fromkyojin kyojin viaJuliette Juliette
20:33
9473 9895
Reposted fromfilipmateuszek filipmateuszek viapiehus piehus
20:29
9397 480b 500
Reposted fromtfu tfu viadotmariusz dotmariusz
20:28
7223 9e98 500
Reposted fromministerium ministerium viaJuliette Juliette
20:26
20:25
19:57
6972 270a
Reposted fromSardion Sardion viaxal xal
19:56
8351 0d28 500
Reposted fromwebomatic webomatic viaxal xal
18:54
4963 a07e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxal xal
17:12
17:11
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaverdantforce verdantforce
19:44
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaostatnia ostatnia
20:23
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viabanshe banshe
20:22
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl